Психически тормоз на работното място

Психически тормоз на работното място

Словесните атаки и обиди са най-често срещаният психически тормоз на работното място. Тормозът е налице, когато един служител чрез действие или бездействие насочено към друг служител, създава наличието на психически дискомфорт и има като последици накърняване на достойнството, както и създаване на враждебна и унизителна трудова среда.

Как може да се предотврати психическият тормоз на работното място от страна на работодателя?

С директива от 1989г. (89/391/EEG) Европейската комисия е взела мерки за осигуряване защитата на работещите. Според директивата работодателите са длъжни и отговорни да осигурят безопасна трудова среда, като работещите не бива да бъдат психически респ. физически увреждани на работното място. Директивата бива прилагана в повечето европейски страни чрез тяхното законодателство, като някои страни дори са разработили програми за това как да се предатврати насилието на работното място.

Юридическо задължение на работодателя е осъществяването на трудово правоотношение, чрез което работника или служителя бива наравно третиран и има равни възможности при упражняване на неговите трудови права (чл. 127, ал. 2 от КТ)

Какви законосъобразни мерки могат да бъдат потърсени при психически тормоз на работното място?

Съгласно чл. 17 от ЗЗДиск, ако работодателя бива уведомен, че негов служител чувства наложен психически тормоз върху себе си, то същият е задължен да извърши проверка на казуса. Неизпълнението на трудовото задължение на служителите, а именно извършване на акт на дискриминация спрямо друго лице, то следва да му бъде наложена дисциплинарна отговорност съгл. чл. 186 от КТ.

В случай, че работодаля не е взел мерки, може да се потърси помощ от Комисията за защита от дискриминацията. След като комисията бива сезирана, то следва да се намеси и вземе решение по казуса. Сигналът към комисията следва да бъде подаден писмено, като се образува жалба на засегнатите лица.

Важно: в жалбата към Комисията следва да бъде списано:

  1. име или наименование на жалбоподавателя
  2. адрес
  3. описание на обстоятелствата
  4. изложение на исканията респ. претенцията

Как реагират инситуциите на такъв вид дела?

Казусите по психически тормоз на работното място са трудно доказуеми. Но въпреки това Инспекцията по труда предвижда глоби до 5.000,00 лева на служителите нарушили техните трудови задължения.
Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска обръща Вашето внимание, че ако сте жертва на психически тормоз на работното място, следва да вземете мерки срещу насилника си.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Адвокат Бамбалска ще се радва да Ви помогне за бързата и правилна реакция в такъв вид казуси.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.