2015: Правни и данъчни изменения в немското законодателство

Съдържание:

Както всяка година, към 1-ви януари 2015 немското правителство прие новите изменения в данъците и социалното осигуряване. В този статия ще бъдат разгледани най-важните от тях.

Най-значителна е промяната в минималното заплащане в Германия, което от тази година е 8,5 Евро на час и важи за всички работещи, дори и за работещите за 450 Евро. Изключение се прави единствено за някой категории работещи, като например за хората с продължителна липса на заетост и за младежите. Това се свързва най-вече с големи бюрократични разходи за много от работодателите, които ще трябва да обхванат точното работно време на своите служители, за да избегнат падането на заплатите под минималното. Интересно е, обаче, как промяната ще бъде приложена в компании с плаващо работно време или за служители, работещи дистанционно от вкъщи.

„Свободната граница“ на разходи за работните вечери, които работодателите дават, се повишава от 40 на 60 Евро. Досегашният таван на признатите разходи за фирмени събития (като коледни тържества), който бе в размер на 110 Евро на служител, от тази година ще бъде освободен от облагане. Следователно, при по-големи разходи на облагане ще подлежи не цялата сума, а тази част от нея, която е над 110 Евро. Освен това работодателите ще ползват някой данъчни облекчения при наемането на лица, които се връщат на пазара на труда, или при служители, които се грижат за хора със специални нужди.

Използване на данъчен кредит при пенсионните вноски
Данъчните отчисления от пенсионните вноски и вноските по личните базови пенсии (т.нар. „Rürup-Renten“) през 2015г. ще се увеличат по план на 80% (при досегашни 78%). Най-високият размер на необлагаемите вноски за пенсии ще се увеличи от 20 000 Евро (за семейни: 40 000 Евро) на 22 172 Евро (за семейни: 44 344 Евро), ако германският Bundesrat одобри това повишение, както се очаква.

С началото на новата година банките ще трябва да включат църковния данък, т.нар. Kirchensteuer, автоматично към данъците при източница и да го заплащат към данъчната служба в Германия, Finanzamt. При това банките трябва да проверят в Централната федерална данъчни служба (Bundeszentralamt für Steuern), дали клиентите им са данъчнозадължени лица по отношение на църковния данък. Тази проверка може да се оспори от всеки данъкоплатец, като в такъв случай искът следва да се изпрати на съответния данъчен орган и да се подаде данъчна декларация, за да може да се определи църковният данък. Всъщност, тук промяната е само техническа, защото на практика до началото на 2015 се начисляваше окончателен данък в размер на 25% върху печалбите от дивиденти и капиталовите печалби. Но необходимата информация често не е била предоставяна от страна на данъкоплатците.

Имоти и наеми в Германия
В Северен Рейн-Вестфален и в Заарланд покупката на имоти ще се ускъпи, поради увеличението на данъка при прехвърляне на недвижими имоти, който вече ще бъде в размер на 6,5 %.

Очаква се приемането на нова разпоредба, според която хонорарът на посредниците при отдаване на имоти ще бъде заплащан от възложителя,.което най-често са собствениците. Т.е. потенциалните наематели ще бъдат освободени от плащане на хонорар на брокерите на недвижими имоти.

Промени в социалните осигуровки в Германия от 01.01.2015
При социалното осигуряване се повишава границата за изчисляване на вноските при пенсионните осигуровки и осигуровките за безработица, както следва:
– в старите провинции от 5 950 Евро на 6 050 Евро
– в новите провинции от 5 000 Евро на 5 200 Евро.
Границата за изчисляване на вноските представлява най-високият доходът, до който може да се внасят осигуровки. При пенсионното осигуряване намалява размерът на дължимата вноска от 18,9% на 18,7%. Следователно, служител с брутна месечна заплата от 3 000 Евро ще спести около 36 Евро в рамките на една година.

При поетапното въвеждане на пенсионирането на 67 години за родените през 1950г. възрастта за пенсиониране остава 65 години и четири месеца. За пенсионирането на 63 и през 2015 възрастта за пенсиониране остава точно 63 години, а от 2016г. ще се повишава с по два месеца годишно.

При здравните осигуровки в Германия границата за изчисляване на вноските се увеличава от 4 050 Евро на месец на 4 125 Евро. Също така се увеличава и границата за задължителното осигуряване съответно от 4 462,50 Евро месечно (или 53 550 Евро годишно) на 4 575 Евро (54 900 Евро за година).

Преизчисляване на вноските за здравни осигуровки
Вноските за здравни осигуровки ще се изчисляват по различен начин от новата година. До момента 7,3% се заплащаха от работодателят и 8,2% от служителят, при което се налагаха допълнителни плащания или възстановявания според финансовото състояние на здравната каза. Това ще отпадне от 2015г и основните вноски ще бъдат в размер на 7,3 % както за работодателят, така и за работещите.

Всяка каса ще може да определя размера на допълнителните осигурителните вноски върху доходите, който в момента е 0,3% при най-достъпните каси, но може да бъде повишен. Ако дадена каса установи допълнителните вноски по-високи от 0,9%, то тя трябва да уведоми осигурените към нея лица за услугите на по-изгодните конкуренти. Следователно, от 2015г. отново се завръща моделът, при който всяка каса сама определя размера на вноските.

Както при здравното осигуряване, така и при дългосрочните медицински грижи (Pflegeversicherung) ще се увеличи тавана за изчисляване на вноските и тавана на осигуровките. От 01.01.2015г. размерът на вноските се увеличава с 0.3 % на 2,35% (2,6% за лица без деца). Така ще бъдат финансирани услугите за социални грижи, които все повече нарастват. Теният размер се променя както следва:
– За Pflegestufe I от досегашните 450 Евро на 468 Евро
– За Pflegestufe II от досегашните 1 100 Евро на 1 144 Евро
– За Pflegestufe III от досегашните 1 550 Евро на 1 620 Евро

Освен това, 0,1 % от тези вноски (около 1,2 милиарда Евро годишно) ще бъдат внасяни във взаимопомагателен фонд (Pflegevorsorgefonds), който ще се управлява от Bundesbank. Чрез този фонд ще бъдат смекчени от 2035г. очакваните повишения на размера на вноските. Hartz-IV-Regelsätze (ставките за основни осигуряване) също ще се повишат с близо 8 Евро и от първи януари 2015 ще възлизат на 399 Евро на месец.

Незначително повишаване на пощенските такси
Пощенските такси ще се повишат незначително, като за стандартно писмо ще възлизат на 0,62 Евро при досегашни 0,60 Евро. За сметка на това таксите за компактни писма (до 50 грама) ще се понижат и ще бъдат в размер на 0,85 Евро.

В тази статия бяха разгледани основните данъчни и правни изменения в немското законодателство през 2015г., но това не гарантира изчерпателност по темата. Повече информация по тези и други въпроси, свързани с данъци, право и счетоводно отчитане и др., можете да получите от нашите адвокати, счетоводители и данъчни консултанти в България и Германия.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.