Международно наследствено право
Pixabay

Международно наследствено право

Съдържание:

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 относно сферата на компетенции, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

През последните години много български граждани се възползват от правото на свободно определяне и сменяне на местожителството и местоработата в рамките на Европейския съюз. Много от тях работят в друга европейска страна и тяхното обичайно местопребиваване вече не е в България. Поради тези причини и броят на наследяване с международен елемент нараства непрекъснато.

До момента регулирането на трансграничното наследяване е регулирано в немското международно наследствено право в чл. 25, 26 от Уводния акт към Гражданския процесуален кодекс. При това „наследяването“ се урежда от правото на страната, където се е намирал завещателят към момента на своята смърт.

От 17.08.2015 ще влезе в сила т. нар. Европейска наредба за наследствено право. Тя следва да се прилага за всички трансгранични случаи на наследяване, които настъпват след тази дата. Чрез единното регулиране ще се осигури правна сигурност и яснота за завещателите и наследниците в ЕС.
Наредбата премахва връзката на наследствения статут с поданството на завещателя и вместо това предвижда препращане към приложимото право на последното обичайно място на пребиваване на завещателя. При това завещателят има възможността да подчини цялото наследяване на правото на държавата, на която принадлежи, чрез изрично деклариране във формата на завещателно разпореждане.

Освен това, за транснацонални наследствени случаи ще се въведе европейско удостоверение за наследство. С него се цели улесняване на разпределянето на наследството при случаите с международен характер. Компетентни за издаването на европейско удостоверение за наследство са основно съдилищата на държавата-членка, на чиято територия завещателят е имал своя обичайно пребиваване към момента на своята смърт.

На български граждани, които имат обичайно пребиваване в Германия, се препоръчва да премислят планирането на наследството си с оглед на Европейската наредба за наследствено право.

Подробна информация относно правното третиране на наследявания в рамките на Европейския съюз можете да получите от българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска.

 

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.