Измениния в ЗДДС при облагането на електронни услуги в страни от ЕС

Измениния в ЗДДС при облагането на електронни услуги в страни от ЕС

Съдържание:

В началото на 2015 г. влязоха в сила редица законови промени, включително и в Закон за данък върху добавената стойност. Някои от най-значителните измениния в този закон са свързани с облагането на доставките на електронни услуги в ЕС. В настоящата статия ще бъдат описани накратко основните аспекти в промените и кои лица ще бъдат засегнати от тях.

Къде ще се облага предоставянето на електронни услуги в ЕС?

Предоставянето на електронни услуги в ЕС ще се облага в държавата-членка, в която е установен получателя.

Преди промените в Закона за ДДС облагането на тези услуги също бе в държавата на получателя, но само при получатели данъчно задължени лица (юридически лица). Съгласно измененията в закона, когато получателят на електронни услуги е данъчно незадълженото лице, то облагането с ДДС също ще се извършва в държавата на получателя (а не както досега в държавата-членка на доставчика).

Важно: В случай, че получателят на електронните услуги е данъчно задължено лице, установено в държава-членка на ЕС, но не е регистрирано за ДДС цели, то за него възниква задължение да се регистрира по този закон в съответната държава.

Кои лица са данъчно незадължени?

Данъчно незадължени лица са физическите лица, които не извършват независима икономическа дейност и някои публични организации като фондации и други неправителствени организации.

За кои случаи се отнасят измененията в ЗДДС?

Промените в ЗДДС от 2015 г. са приложими само когато:

  • клиентът е данъчно незадължено лице
  • клиентът е краен потребител на услугата и
  • услугата се предоставя възмездно, т.е. срещу съответното заплащане.

Кои услуги са засегнати от промените в ЗДДС?

Електронните услуги, които са засегнати от измениенията в закона, могат да се квалифицират в три основни групи: далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и услуги, предоставяни по електронен път.

Трите основни групи включват широк спектър от услуги, като:
-фиксирани и мобилни телефонни услуги
-интернет достъп
-създаване на софтуер
-изграждане и поддръжка на уеб сайтове
-покупка на електронни книги
-онлайн абонамент за периодични издания
-сваляне на приложения, игри, музика и филми
-уеб хостинг
-video on demand услуги
-дистанционно обучение с минимална намеса на човешки фактор
-радио и телевизионни програми
-и други.

Извън обсега на промените в ЗДДС остават следните услуги: онлайн резервацията на транспортни услуги, хотелско настаняване, културни, спортни и образователни събития, консултантски услуги, предоставени по електронна поща, покупката на стоки чрез магазини за онлайн търговия в случаите, когато електронни системи се използват само за даване на поръчката и др.

Определяне на „Място на изпълнение на услугата“

В общия случай под ”място на изпълнение” на услугата се има предвид мястото (държавата), където данъчно незадължените лица – крайни потребители са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават.

За кого е необходима регистрация по ДДС в страната на получаване?

Изменението на практика задължава доставчиците на електронни услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица. За да избегнат тази административна тежест, доставчиците на услуги, обхванати от промяната услуги, могат да се регистрират за ползване на специални режими за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия.

За целта е създадена специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop) или „мини едно гише“. Държавата-членка, където се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще е мястото за идентификация по ДДС за целите на специалните режими, подаване на справки-декларации за ДДС и внасяне на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС.

В тази връзка в ЗДДС се въвеждат три нови регистрации по ДДС – една задължителна по чл. 97б от ЗДДС и две специални регистрации по избор за обслужване от типа „мини едно гише“ (за прилагане на режим извън Съюза, когато доставчикът на тези услугите не е установен на територията на Европейския съюз (по чл. 154) и за прилагане на режим в Съюза, когато доставчикът на услугите е установен на територията на Европейския съюз (по чл. 156).

Новите регистрации се отнасят за доставчиците на гореизброените услуги с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.

Кой има право да ползва данъчен кредит?

Според чл. 159в. от ЗДДС лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима извън Съюза, има право на възстановяване на данък върху добавената стойност за получени доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с извършени от него доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, по реда на чл. 81, ал. 2, предвиден за лица, които не са установени на територията на Европейския съюз.

Регистрирано на основание чл. 156 лице има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Какви са санкциите при неспазване на новите измениния в закона?

Ако българско данъчно задължено лице не се е регистрирало в отделните държави членки, в които доставя електронни услуги на крайни потребители и не е предприело мерки в съответния срок да се регистрира по ”Режим в Съюза” в България, то подлежи на санкции от всяка отделна държава членка за наизвършена регистрация на нейната територия. Глобите се определят от всяка отделна държава. Освен това ще трябва да се заплати и данъка, който би трябвало да бъде начислен за всички продажби във всички държави членки от момента на възникване на задължението за регистрация по ЗДДС във всяка отделна държава, плюс лихвите за забава, съгласно правилата на всяка държава членка.

Тази статия е съставена с цел да Ви запознае с основните промени в ЗДДС през 2015г., но не гарантира изчерпателност и точност. Ако предоставяте услуги, предмет на нововъведенията в ЗДДС, е препоръчително да се свържете със счетоводител и/или данъчен консултант.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.