Данъчни особености при Kurzarbeit?

Данъчни особености при Kurzarbeit?

Съдържание:

Предстои ли Ви преустановяване на Вашата работа? Полезно би било да знаете, че в промеждутъка между прекратяването на старата работа и започването на новата в кратък срок, Вие продължавате да сте здравно осигурени в рамките на 4 седмици, без да плащате необходимите вноски. Това правило се нарича „последващо право на обезщетение“ и е регламентирано в Социалния кодекс на Германия (§ 19 (2) SGB V). При смяна на една работа с друга могат да възникнат пропуски в здравното осигуряване. Именно с тази регламентация се цели избягването им.

I. Какво е краткосрочна работна помощ?

За да се разбере защо може да бъде застрашена една данъчна отстъпка за работниците, работещи на кратко време, е важно да се разбере значението и функционирането на краткосрочните надбавки за работа. Помощта за съкратено работно време е обезщетение от осигуряване за безработица, което служи за компенсиране поне частично за загубата на доходи на наетото лице и за избягване, доколкото е възможно, на съкращения поради причини, свързани с дружеството. При определени условия работодателите могат да се споразумеят за кратко работно време и да кандидатстват за работни надбавки за работа на кратки работни места, по-специално тези от раздел 95 и следващите. Съгласно раздел 95 от SGB III работникът има право на обезщетение за работа на къси работни места, ако:

  1. има значителна загуба на работа със загуба на приходи (раздел 96 SGB III),
  2. експлоатационните изисквания са изпълнени (раздел 97 от SGB III),
  3. изисквания и (раздел 98 от SGB III)
  4. загубата на работа на Агенцията по заетостта (раздел 99 от SGB III).

Като част от съкратеното работно време, служителите получават 60% от нетната разлика в заплащането през периода на получаване на правото като така наречената помощ за съкратено работно време (раздел 105 SGB III). От друга страна, наетите лица, които отговарят на условията за увеличаване на размера на обезщетението за безработица, по принцип получават 67 % от нетната разлика в заплащането през периода на получаване на правото като помощ за работа при работа.

От друга страна, в контекста на пандемията COVID-19 се появяват особени особености в съответствие с член 421c от SGB III, който урежда временни специални условия във връзка с краткосрочната трудова дейност и получаването на възнаграждения за съкратен труд от наетите лица. Член 421c, параграф 1 от SGB III първо предвижда специална разпоредба относно вменяването на непълно работно време за периода на получаване на надбавка за работа на съкратено работно време, докато член 421c, параграф 2 от SGB III предвижда деление на обезщетения за съкратено работно време на работниците и служителите от определен референтен период. Важно е да сте служител през следващата година в съответствие с раздел 421(1) от SGB III, че за периода от 1 януари 2021 г. до края на 31.12.2021 г. възнаграждението от непълно работно време съгласно раздел 8, параграф 1, No 1 SGB IV, което е било прието по време на получаването на надбавка за работа на кратко време, не се добавя към действителното възнаграждение при отклонение от раздел 106, параграф 3 от SGB III. Допълнителна особеност е свързана с размера на правото на обезщетение за работа на съкратено работно време s. 105 SGB III. До 31.12.2021 г. помощта за съкратен труд на работниците, които биха отговорили на условията за увеличено равнище на обезщетение за безработица, е: от четвъртия референтен месец 77 % и от седмия референтен месец 87 %, докато за останалите служители от четвъртия референтен месец то е 70 %, а от седмия референтен месец — 80 % от нетната разлика в периода на получаване на права, при условие че правото на помощи за съкратено работно време е набъбнало до 31 декември 2021 г. и разликата между целевата и действителната заплата през съответния месец. най-малко 50 процента.

II. Какво представлява данъчния прогрес или резерва за прогресия?

Но как се случва рискът от възстановяване на данъка за работниците на кратко време? Това се дължи на така наречената данъчна прогресия и така наречената резерва за прогресиране. Концепцията за прогресиране на данъците означава, че при нарастващи доходи или богатство данъчната ставка също се увеличава пропорционално. Идеята зад прогресирането на данъците е, че справедливостта изисква тези, които са по-ефективни финансово, да могат да плащат по-висок процент от доходите си и да плащат по-висок процент от икономически по-слабия (BVerfGE 8, 51 – решение от 24 юни 1958 г.). Така наречената „резерва за прогресия“ е феномен на германското данъчно право. Резервата за прогресия не посочва нищо друго освен този доход, който е освободен от данъци само по себе си, не може да увеличи релевантната данъчна ставка. Резервата за напредък също произтича от съображенията в областта на правосъдието: дори ако въпросните доходи са и остават без данъци сами по себе си, те все пак увеличават финансовия капацитет.

Такъв е случаят и при краткосрочните надбавки за работа. Ако сте получавали в условията на съкратено работно време обезщетение за краткосрочно трудово възнаграждение, за доходите, облагаеми съгласно член 32а, параграф 1 от EStG, трябва да се прилага специална данъчна ставка. Това следва от член 32б, параграф 1, точка 1, буква а) от EStG. Това означава, че краткосрочната помощ за работа, изплащана от работниците, остава без данъчно облагане. Въпреки това, данъчната ставка за други доходи може да се увеличи. От това следва, че е възможна данъчната компенсация за работниците, работещи на кратковременна работа. Не е възможно обаче да се направи общо обвързващо изявление относно това дали да се очаква дадена данъчна реба за краткосрочни работници, тъй като това зависи от конкретния случай. С други думи, в зависимост от размера на данъка върху заплатите през изминалата година, следните сценарии могат да важат за наетите лица: Ако вие, като служител, сте платили достатъчно или прекомерно данък върху заплатите през изминалата година, може дори да можете да очаквате възстановяване на данъци. Това може да се има предвид например в случая на така наречената „нула къса работа“: в случая на така наречената „нула къса работа“ служителят вече не работи. В този случай заплатите също не се изплащат, а се получават само работни обезщетения за кратко време. Въпреки това, ако през изминалата година редовно се извършва редовна работа и е получавала само частично помощ за работа на съкратено работно време и в допълнение към редовната заплата, съществува риск от възможна данъчна отстъпка за работниците при работа на кратко време.

III. Какво се случва с вноските за социална сигурност?

За разлика от опасността от повторно плащане на данъци върху краткосрочните работници, вие не сте изправени пред никакви недостатъци по отношение на социалноосигурителните вноски като наети лица. Доколкото все още се изплаща възнаграждение (т.нар. „действителна заплата“), всичко остава същото за вас. Съответните социалноосигурителни вноски се коригират само с действителното платено възнаграждение и, както обикновено, се разпределят между работодателя и работника. За така нареченото „фиктивно възнаграждение“, т.е. 80% от възнаграждението, изчислено от разликата между така нареченото „Soll-Engelt“ (т.е. обикновено .dem плаща без кратковременна работа) и „реалното възнаграждение“, само служителят плаща социалноосигурителните вноски.

С други думи, като служител, вие не плащате осигурителни вноски за загубата на работа и доходи, дори ако вие, като служител, сте „нула“.

IV. Какво можете да направите?

Остава да се види дали законодателят ще предприеме действия навреме, за да смекчи данъчните последици за работниците, които са получили краткосрочни трудови възнаграждения през изминалата година, и да предотврати заплахата от данъчна отстъпка за работниците на кратко време. Въпреки това, предвид силното финансово състояние, причинено от пандемията COVID-19, е спорно дали съответните данъчни приходи могат да бъдат отменени в близко бъдеще.

Въпреки това, запазете спокойствие. Както вече бе посочено, опасността от данъчни отстъпки за работниците за краткосрочна работа зависи от редица фактори, всички от които изискват действителен и правен анализ — в идеалния случай от адвокат или данъчен консултант, който има опит в областта на данъчното и трудовото право. Като адвокат, аз предлагам изчерпателни съвети за covid 19 пандемия и съм щастлив да ви помогне в трудни моменти като този.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.