Обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения

Обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения

Видовете обезщетения при прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в КТ (Кодекса на труда).

Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220 от КТ

Чл. 220 ал. 1 от КТ регламентира, че страната, която прекратява трудово-правните отношения с предизвестие, преди да изтече срокът на предизвестието дължи обезщетение на другата страна в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок. Срокът на предизвестието на безсрочен договор е 30 дни.
Основанията за прекратяване на ТД от страна на работодателя са регламентирани в Кодекса на труда.

Обезщетение при прекратяване без предизвестие съгл. чл. 221 ал. 1 от КТ

В случаите, когато прекратяването на трудово-правните отношения от страна на служителя, без предизвестие в случаите по чл. 327 от КТ, работодателят дължи обезщетение.
Основанията за прекратяване на ТД от страна на служителя без предизвестие, са например:

Обезщетението при прекратяване на безсрочен трудов договор, е в размер на брутното трудово възнаграждение на служител за срока на предизвестието. Обезщетението при прекратяване на срочен ТД, е в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за времето, през което той е бил безработен (след прекратяването на ТД), но не по-дълго от срока на ТД.

Обезщетение за неползван отпуск съгл. чл. 224 от КТ

При прекратяване на трудово-правните отношения, служителят има право съгл. чл. 224 от КТ на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Обезщетение при незаконно уволнение съгл. чл. 225 от КТ

При незаконно уволнение, чл. 225 от КТ регламентира, че служителят има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е бил безработен, като Законът регламентира, че срокът не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
Служителят има право, съгл. чл. 344 от КТ, да оспорва уволнението пред съответният съд и да предяви претенция за:

При произнасяне на Съда, работодателят е длъжен да заплати обезщетението регламентирано във влязлото в сила съдебно решение.

Обезщетение при болест съгл. чл. 222 от КТ

Служителят има право на обезщетение при прекратяването на трудов договор, поради болест, когато има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години не е получавал такъв вид обезщетение. Обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за 2 месеца.

Други примери за право на обезщетение при прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в Кодекса на труда.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Българо-немският адвокат в Мюнхен, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че преди предявяване на претенция пред съотвеният съд за обезщетение, е препоръчителна правна консултация в този случай, като адвокатът, след обработката на казуса, би могъл да Ви даде точен съвет относно полагащото Ви се обезщетение.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.