Общи основания за прекратяване на трудово-правните отношения

Общи основания за прекратяване на трудово-правните отношения

Общите основания за прекратяване на трудово-правните отношения са регламентирани в чл. 325 от КТ (Кодекс на труда). Трудовият договор се прекратява, като никоя страна не дължи предизвестие.

Какви са общите основания за прекратяване на трудово-правните отношения?

Прекратяване на трудово-правните отношения по взаимно съгласие на страните по договора съгл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ – страните не дължат предизвестие, при постигнато писмено взаимно съгласие. Страна, към която е отправено предложението за прекратяване на ТП-отношения има 7-дневен срок да отговори на предложението.

Важно: предложението за прекратяване на ТП-отношения трябва да бъде направено писмено. Всяка една от страните по договора има право да отправи такова писмено предложение.

Прекратяване на ТП-отношения с признаване на уволнението за незаконно съгл. чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ – в случаите, когато уволнението бъде признато за незаконно или работникът бъде възстановен на предишната му работа и същият не се яви.

Изтичане на уговореният срок съгл. чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ – в разпоредбата е предвидено, че трудовият договор се прекратява с изтичането на уговореният срок. Страните по договора не дължат предизвестие.

Прекратяване на ТП-отношения със завършване на определената работа съгл. чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ – договорът се прекратява със завършване на уговорената работа, като страните по договора не дължат предизвестие. Закрилата при уволение при прекратяване на трудовия договор на основание по чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ не се прилага.

Прекратяване на ТП-отношения със завръщане на замествания на работата съгл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ – страните по договора не дължат предизвестие. При прекратяване на ТД по основание чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ не се прилага защита при уволнение.

Останалите общи основания за прекратяване на ТП-отношения са регламентирани в чл. 325, ал. 1, т. 6-12 от КТ.

Какво да правите при неправомерно прекратяване на трудовия Ви договор?

Българо-немският адвокат Анна Тюнис-Бамбалска, обръща на Вашето внимание, че съгл. чл. 54 б, ал. 3 от КСО, безработните лица, чиито ТП-отношения са били прекратени на основание по чл. 325, т. 1 и 2 имат право (или по други закони) имат право на минимален размер на парично обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.