Правото на отпуск за минали години и правото на обезщетение за неползван отпуск

Правото на отпуск за минали години и правото на обезщетение за неползван отпуск

Съдържание:

Тенор: Давностния срок за изплащане на невзет отпуск започва да тече едва след като работодателя Ви е уведомил, че имате отпуск за ползване. В противен случай работодателя Ви дължи парично обезщетение.

На 20.12.2022 г. излезе важно решение на Федералния трудов съд (9 AZR 245/19) относно изтичането по давност на правото на отпуск на служителите.

По правило правото на служителя на платен годишен отпуск отпада след изтичането на тригодишен срок. Този срок обаче започва да тече не в края на ваканционната година, а в края на календарната година, в която работодателят е информирал служителя за конкретното му право на отпуск и сроковете на изтичане и въпреки това служителят не е използвал отпуска по собствено желание.

Повод за постановяването на това правило е следният казус: данъчен служител е прекратил трудовото си правоотношение, при което работодателят му е изплатил обезщетение само за 14 дни отпуск, а за останалите от минали години 101 работни дни е отказал. Служителят завежда делото пред Районния трудов съд, който му присъжда обезщетение на стойност 17 376 Евро бруто за 76 работни дни и отхвърля като неоснователно възражението на работодателя, че отпуска на служителя е погасен по давност, тъй като самият той не е изпълнил задължението си за уведомяване.

Разпоредбите относно давността (чл. 214, ал. 1, чл. 194, ал. 1 от BGB) се прилагат за законоустановения минимален отпуск. Но според съдебната практика на Съда на Европейския съюз целта на давността да гарантира правната сигурност в настоящия случай е второстепенна спрямо целта на чл. 31, ал. 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз за защита на здравето на работника чрез възможността за използване на отпуска. Гаранцията за правна сигурност не трябва да се използва като претекст, за да се позволи на работодателя да се позовава на собствения си пропуск да даде възможност на работника действително да упражни правото си на платен годишен отпуск.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.