Видове данъчно облагане в Германия
Pixabay

Видове данъчно облагане в Германия

Съдържание:

Данъци в Германия

Нормативно уредените данъци в Германия наброяват над 40 вида, включително такива като църковен данък, данък второ жилище, данък върху различни видове напитки – бирен данък и др. Всички правила, разпоредби и закони са изложени на над 70 000 страници. Очевидно е, че при такъв обем са предвидени безкрайно много изключения, специфични правила и извънредни клаузи, които често пъти са познати само на специалисти в сферата на данъчното облагане в Германия.

Подоходно облагане на физическите лица

Доходите на физическите лица, включително и съдружници в неперсонифицирани дружества, биват облагани с данъчна ставка. В случая имаме разделение между ограничено и неограничено данъчно задължено лице в Германия. Като за определянето им се взимат предвид различни критерии, сред които основни са дали лицето има постоянно жилище и дали пребивава постоянно в Германия.

На неограничените данъчно задължени лица бива наложено подоходно облагане на целия им доход (т.нар. световен доход), като тук се имат предвид всички приходи – в и извън Германия. За разлика, ограничените данъчно задължени лица се облагат с данък единствено върху реализираните приходи в Германия.

Освен доходите от самостоятелна и несамостоятелна заетост, на подоходно облагане подлежат доходите на физическите лица от земеделие и лесничейство, наем и аренда, както и капиталовите активи. За да получим стойността на облагаемият доход, от сумата на всички изброени доходи се приспадат облекченията за възрастни, самотни родители и земеделски производители. Важно е да се отбележи, че според тарифата за подоходно облагане, доходите под прага от 8 652 евро годишно са освободени от облагане. Съпрузите могат да се възползват от възможността за съвместно облагане на доходите.

Данък върху трудовите възнаграждения

Всички лица, извършващи трудова дейност подлежат на този вид данък, но е задължение на работодателя данъкът да бъде редовно удържан и внасян. Като е важно да се вземе предвид, че при установяване внесен данък, в размер по-малък от дължимия, данъчната администрация може да изиска заплащане на разликата и санкции, както върху работодателя, така и върху работника. Адвокат Бамбалска Ви съветва да следите за редовното погасяване на дължимите данъци от трудово възнаграждение. Или потърсете правна консултация на български език в Германия, при неспазване на задълженията от страна на работодателя.

Не всички работодатели подлежат на този вид данък в Германия. Той е задължителен единствено за местните работодатели, които имат постоянно седалище, управление, място на стопанска дейност или постоянен представител в Германия.

Ако данъчно задълженото лице няма допълнителни доходи, то той не подлежи на допълнително облагане с данък, различен от този върху трудовите задължения. Внасянето на данъка става от страна на работодателя, подавайки декларация с общата сума на удържаните данъци върху изплатените от него възнаграждения, в приложимите за него срокове – месечно, на тримесечие или годишно.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Обърнете се към българският адвокат в Мюнхен, Германия – адв. Анна Бамбалска, при допълнителни въпроси относно данъчното облагане в Германия.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.