Несъстоятелност на работодателя. Какви права има служителят?

Несъстоятелност на работодателя. Какви права има служителят?

Съдържание:

Когато работодателят обяви фалит, пред служителите възникват много належащи въпроси: има ли риск от прекратяване на трудовия договор и намаляване или спиране на заплатата и много други. Ето отговорите на най-важните въпроси:

Какви задължения има работодателят в случай на несъстоятелност?

Несъстоятелността на работодателя настъпва, когато той не е в състояние напълно или частично да покрива задълженията си. Той трябва да подаде молба за обявяване в несъстоятелност. Заедно с това е длъжен да информира служителите възможно най-скоро за състоянието на дружеството. 

Губи ли служителят ли работата си веднага, ако работодателят обяви фалит?

Не. Подадената молба за несъстоятелност не променя нищо в трудовото правоотношение. Ако очаквате работодателят да изпадне в несъстоятелност и не Ви се изплаща заплата, това не означава автоматично, че можете да спрете да работите. Напротив, задължението за изпълнение на договорената работа остава в сила.

Едва след като бъде назначен постоянен синдик, той заема мястото на работодателя: проверява как могат да бъдат удовлетворени вземанията на кредиторите и се опитва да преструктурира дружеството, да го спаси изцяло или частично – с помощта на инвеститори или чрез продажба на части и имущество от фирмата с цел да се запазят възможно най-много работни места.

По правило синдикът е отговорен и за всички останали трудовоправни въпроси, включително и тези свързани с отпуските на служителите. Правото на отпуск също остава в сила, а одобрените почивки не могат да бъдат отменени. 

Ако се окаже, че компанията не може да бъде продължена или може да бъде продължена само в свита форма след преструктурирането, работните места ще бъдат загубени и това може да доведе до съкращения.

Ако има работнически съвет, преструктурирането трябва да се договори с него и да бъде сключен социален план в съответствие със законоустановените правила и едва тогава може да има съкращения.

Какво се случва със заплатата на служителите?

Обикновено служителите научават за предстоящата неплатежоспособност за първи път, едва когато заплатата им не бъде изплатена. В този случай засегнатите трябва да уведомят писмено своя работодател, ако плащанията липсват изцяло или частично. 

Ако вземанията на служителя са възникнали след откриване на производството по несъстоятелност, искането за заплата трябва да бъде регистрирано при синдика, който трябва да Ви предостави формуляр, в който да въведете съответната информация. 

Докато трае производството по несъстоятелност работодателят вече не изплаща възнагражденията, а тази отговорност се прехвърля на синдика. Ако не получите заплащането, трябва да го уведомите възможно най-скоро.

Ако след приключване на производството остане имущество, то се разпределя между кредиторите по определен ред, в който се включват и служителите. При останали средства във фирмата служителите могат да очакват възнагражденията си, но при липса на такива единственият вариант е да се обърнат към Агенцията по заетостта.

Как Агенцията по заетостта осигурява подкрепа?

Служителите имат възможност да кандидатстват за обезщетение за липсващите заплати в компетентната Агенция по заетостта. Тя предоставя форма на подкрепа на служителите, тъй като плащанията от назначения синдик могат да се забавят и на служителите да се наложи да преодолеят няколко месеца без доходи. 

Засегнатите могат да подадат заявлението писмено или по електронен път, заедно с копие от трудовия договор, ведомост за заплата и удостоверение за несъстоятелност, което може да бъде поискано от работодателя или от синдика.

Важно! Трябва да направите това в рамките на два месеца от откриването на несъстоятелността. Плащането от Агенцията по заетостта се изплаща еднократно и покрива последните три месеца неизплатени заплати преди откриване на производството по несъстоятелност. Обезщетението е в размер на нетната печалба, както и специфичните плащания за това време, например заплащане за извънреден труд, коледен бонус и др. 

Може ли да се прекрати трудовото правоотношение по-рано от планираното?

За да прекратят трудовото правоотношение предсрочно без предизвестие, засегнатите се нуждаят от важна причина. Това може да бъде например неизплатени заплати или значително забавено плащане. Ако искате да подадете предизвестие по-рано, трябва да изчакате забавяне на заплатата поне един месец и да сте поискали от работодателя да изплати заплатата предварително (писмено с посочен краен срок).

Какво още има смисъл да се предприеме? 

Препоръчваме също така да направите списък на всички неуредени парични вземания към работодателя, възникнали до момента на подаване на молбата за обявяване в несъстоятелност.

Ако сте заплашени от безработица, има смисъл и да се регистрирате в местната Агенция по заетостта отрано и да кандидатствате за обезщетение за безработица. Обезщетението за безработица за същия период се приспада от обезщетението за несъстоятелността, но това не съкращава периода на право на обезщетение за безработица. 

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.