Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение – за какво да внимавате?

Съдържание:

Честа практика в трудовото право е работодателят да предлага на служителя споразумение за прекратяване на трудовото правоотношение с обезщетение. И за двете страни са налице определени специфики, които е добре да бъдат взети под внимание и да се подходи с предпазливост. Можете да прочетете за тях в текста.

Защо споразумението е предпочитан способ за прекратяване?

Често за работодателя взаимното споразумение за прекратяване е една лесна възможност, която не носи рискове за него. Но ако служителят не подпише предлаганото споразумение, за работодателя ще възникнат определени затруднения.

Така, ако работодателят желае да прекрати едностранно Вашето трудово правоотношение, трябва Ви уволни. За него често е трудно в производството за защита при уволнение пред трудовия съд да обоснове необходимостта от уволнението, когато трудовото Ви правоотношение е продължило повече от 6 месеца и в компанията има повече от 10 наети служителя. Именно заради тези законови формалности и евентуалните рискове, работодателят предпочита прекратяването да се случи чрез споразумение. Но това не винаги е в интерес на служителя.  

Затова е важно да не подписвате споразумението за прекратяване веднага, а най-добре при неясноти да се консултирате с адвокат. Ако трудовото правоотношение бъде прекратено посредством друг способ, различен от уволнението, това може да доведе до преустановяване на обезщетението за безработица за срок до 6 месеца.

Спиране на обезщетението за безработица при споразумението!   

В Социалния кодекс на Германия е предвидено, че ако служителят без важна причина предприема действия, които противоречат на осигуряването му, то правото му на обезщетение за безработица се спира за определено време. (§ 159 SGB III ) Този срок може да бъде до една четвърт от целия период на обезщетение. В общия случай спирането може да обхване най-малко 12 седмици. А за безработните, навършили 58 години и поради това имащи право на 24-месечно обезщетение, блокирането на обезщетението може да продължи до 6 месеца.

Може ли споразумението да породи други финансови проблеми?

Споразумението за прекратяване води до още финансови проблеми. Това е така, защото в срока на забраната не могат да се получават и обезщетения за неработоспособност поради боледуване. От своя страна здравноосигурителните дружества изискват от осигурените лица сами да плащат вноските по осигуровките си. Това е още една причина, поради която договореното обезщетение може да се окаже недостатъчно да покрие периода преди да намерите нова работа.

Защо споразумението води до спиране на обезщетението за безработица?

Тъй като споразумението за прекратяване на трудовите правоотношения трябва да бъде подписано от служителя, счита се, че по този начин той подпомага активно своята безработица. Поради това се стига до спиране на обезщетението. В този смисъл споразумението за прекратяване не винаги носи позитиви за служителя и понякога изглежда по-смислено да допуснете да бъдете уволнен от работодателя без да предприемете нищо в своя защита, за да можете да получавате обезщетение за безработица. Освен ако решението не е продиктувано от лични причини или предстоящо започване на нова работа,  оставането без работа и без обезщетение заради споразумението не е икономически изгодно.

Възможно ли е споразумението да не води до спиране на обезщетението?

Ако споразумението за прекратяване Ви се струва като правилната възможност, то има и начини за избягване на спирането на обезщетението. Такива са предвидени в Инструкцията на Федералното бюро по труда във връзка с чл. 159 SGB III. Тя дава насоки относно това, кога споразумението за прекратяване няма да доведе до срок, в който обезщетение няма да се изплаща. Това няма да се случи, ако служителят има „важна причина“ за прекратяване на трудовото правоотношение. Това означава, че споразумението не винаги би довело до неизгодно положение. Но в този случай е много важно причините за споразумението да бъдат добре обмислени и да бъдат включени в него.

На следващо място споразумението няма да доведе до спиране на обезщетението, когато са спазени 5 изисквания при неговото сключване, а именно:

  • Работодателят със сигурност е предвидил скорошно уволнение, но вместо това е договорил споразумение за прекратяване.
  • Предвиденото от работодателя уволнение се основава на оперативни или лични причини, например свързани с боледуване на служителя, но не и обусловени от поведението му. 
  • Споразумението прекратява трудовото правоотношение в същия момент, в който би било прекратено поради уволнението.
  • С предвиденото уволнение работодателят би спазил нормалния срок за предизвестие, чието спазване служителят би могъл да изисква.
  • Служителят не е неуволним.
  • Съгласно споразумението за прекратяване, работодателят ще изплати обезщетение от максимум 0,5 месечни заплати за година, което съответства на стандартното обезщетение в съответствие със Закона за защита при уволнение (KSchG)

При тези пет условия социалните съдилища и агенциите по заетостта не проверяват дали уволнението, предвидено от работодателя, би било законно или не. Спиране на обезщетението за безработица няма да се налага, тъй като служителят е имал важна причина за прекратяване на трудовото си правоотношение.

Има ли срок за предизвестие при споразумението?

При прекратяване на трудовото правоотношение чрез споразумение също трябва да бъдат спазени сроковете за предизвестие. Ако прекратяването се случи преди изтичането на срока, част от обезщетението се разглежда като възнаграждение, което отново води до финансови загуби. Споразумението трябва да регулира всички последици от прекратяването на трудовото правоотношение. Освен срока на предизвестието, датата на прекратяването и обезщетението, то трябва да регламентира оставащия отпуск, извънредни часове и останалите отношения между работодателя и служителя. С помощта на компетентен трудовоправен адвокат можете да изготвите споразумение за прекратяване, което да не води до негативни последици за Вас. В него например може да бъде включено задължението на работодателя да осигури обезщетение, покриващо евентуалната загуба от спирането на обезщетението за безработица или да предвидите други мерки, за да не претърпите последващи финансови загуби.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.