Свалих нелегално филм или музика от интернет! Какво ме очаква и как да се защитя в Германия?

Свалих нелегално филм или музика от интернет! Какво ме очаква и как да се защитя в Германия?

Съдържание:

Въпреки, че много американски сериали се излъчват по телевизията, има интернет потребители, които свалят нелегално филми и сериали – при определени обстоятелства това може да бъде доста скъпо!

Какво ще бъде призовано да бъде платено?

Много адвокатски кантори изпращат от името на големи филмови продукции призовки,  чиито получатели биват призовани да заплатят глоба за нелегално сваляне или споделяне на файлове (Filesharing).

Какво трябва да направите, ако получите такава призовка?

Запазете самообладание – често обстоятелствата не са толкова лоши, колкото изглеждат, също така призовката може да бъде отказана. Необходимо е да проведете консултация с адвокат.

Обозначеното с „Нелегално споделяне на филм чрез интернет“ писмо е т. нар. призовка, която в много случаи е невалидна – като това трябва да бъде изрично проверено и потвърдено от адвокат.

Какво НЕ трябва да правите, ако получите такава призовка?

В никакъв случай не прибягвайте до заплащане на упоменатата в призовката сума, преди тя да бъде проверена от адвокат.

Не бива да се свързвате с изпратилата призовка адвокатска кантора– в противен случай, това може да доведе до допълнителни адвокатски разходи.

Не игнорирайте призовката – канторите няма да Ви оставят на спокойствие. Ако не предприемете действия се увеличава шансът за подаване на съдебен иск или започването на т. нар. обезпечително дело (einstweilige Verfügung) срещу Вас.

Не подписвайте приложената декларация за преустановяване и въздържане от нарушение (Unterlassungserklärung). Обръщаме на Вашето внимание, че тази декларация е формулирана по начин, по който ще доведе само плюсове на лицето, което я е изпратило. Често са включени правила, които нямат никаква връзка.

Например:

 • признаване и съгласие за поемане и изплащане на обезщетение за нанесени вреди
 • признаване и съгласие за поемане и изплащане на неустойка (настойност от 5.001,00 евро)
 • признаване и съгласие за поемане и изплащане на разходи по изготвяне на едностранно предупреждение

Декларация за преустановяване и въздържане от нарушение (Unterlassungserklärung) – какво е това? Трябва ли да бъде подписанa?

Декларация за преустановяване и въздържане от нарушение е вид декларация, чрез която подписващият уверява, че подобен вид нарушение няма да бъде повторно направено.

Тази декларация не бива да бъде подписана под никакви обстоятелства, преди цялата ситуация да бъде проверена, напр. от кого е било извършено нарушението или дали филмът или сериалът е наистина нелегално свален.

Извършена статистика показва, че в голяма част от случаите, друг потребител използващ същата WLAN връзка, е отговорен за нарушението, напр. ако връзката не е била достатъчно сигурна (чрез парола). Ако се намирате в такава ситуация, е необходимо да знаете, че Вие също носите вина, като цялата вина няма да бъде прехвърлена само върху Вас.

Важно: В случай, че сте извършили това нарушение, декларацията трябва да бъде подписана.

Как процедират канторите изпращащи призовки, ако не постъпи паричен превод?

 • Писмо с предупреждение за повдигне на съдебен иск

В случаите, когато получилият призовката не покаже никаква реакция респ. не иска да заплати, ще му бъде изпратено повторно писмо, от адвокатската кантора, в което лицето бива предупреждавано, че ще бъде повдигнат съдебен иск.

Обърнете внимание, че всяка претенция има давност – в случаите на нарушаване на авторските права (призовка за споделяне на файлове или тяхното излагане в интернет пространството) изтича давността на претенцията, съгласно повечето съдилища, след 3 години (§§ 195, 197 BGB).

Важно: При изтичането на давността, е важно да се обърне внимание, че давността започва да тече в края на годината, през която е получена призовката и края й е 3 години след това.

Например:

 • давността на призовка получена на 12. Май 2012г., изтича на 31. Декември 2015г.

Това означава, че адвокатската кантора има 3 години време да подаде съдебен иск.

 • Процедура по бързо събиране на претенции

Когато получилият призовката все още не показва реакция респ. не заплаща сумата на претенцията, канторите изготвят молба за започване на процедура по бързо събиране на претенция. Срещу тази молба, трябва при всякакви обстоятелства да бъде направено възражение в рамките на 2 седмици след получаване, иначе тази молба ще стане в решение за изпълнително дело. С това решение, адвокатските кантори могат да наемат съдия-изпълнител.

 • Съдебен иск

Съдебен иск ще бъде повдигнат, в случаите, когато призованото лице, категорично отказва да заплати претенцията.

 • Обезпечително производство

След изпращане на призовката, остава възможността за подаване на съдебен иск за назначаване на обезпечително производство. Този съдебен иск бива изпращан на съответния окръжен съд.

За да бъде уважена молбата за назначаване на обезпечително производство, трябва същата да бъде прикрепена с достоверни доказателства. Молбата бива изпращана по пощата на получилият по-рано призовката – като същият има следните два варианта:

 1. съгласяване с молбата за назначаване на обезпечително производство и заплащане на претенцията;
 2. изготвяне на възражение, което ще доведе до едно съдебно производство.

Обезпечителното производство би допринесло на ищеца, налагането на заповед за подписване на декларация за преустановяване и въздържане от подобни нарушения.

Кой носи отговорност при извършване на злоупотреба от деца?

Често се случва, че получилите призовка родители не са извършили нарушение, а вместо това, техните деца. Тук следва въпросът – кой носи отговорност при извършване на злоупотреба от деца?

През 2012г. Върховният съд реши, че родителите не носят отговорност за действията на децата си, тогава когато на същите не им е било известно, че децата свободно разпространяват филми или музика от обхват нелегалния пазар. (BGH, Решение от 15.11.2012, Az. I ZR 74/12 – Morpheus).

Важно: Родителите носят отговорност за направените щети от техните деца, в случаите, когато същите не са извършили надзорния си дълг (§ 832 BGB). Това значи, че родителите не носят отговорност, тогава когато са обяснили на техните деца, относно правилата за използване на интернет пространството и същите са забранили използването на нелегалния пазар. Това са съжаление е трудно доказуемо. В такива случаи, трябва да се обърнете незабавно към адвокат.

На 30.03.2017г. Върховният съд реши (Az.: I ZR 19/16 – Loud), че родителите трябва да заплатят обезщетение за участието на техните деца на нелегалната борса за музика и филми, когато на същите им е известно кое дете е извършило злоупотребата, чието име не искат да назоват.

Би ли поела разноските по делото правната застраховка?

Често такива запитвания към правните застраховки биват отказвани. Причината е, че дела по нарушаване на авторските права не влизат в обхвата на частните правни застраховки.

Разбира се, има още две други възможности за поемане на извънсъдебните респ. съдебните разходи:

 1. Beratungshilfe (поемане на извънсъдебни разходи)

Когато получилият призовката не може да поеме извънсъдебните разходи респ. разходите по консултация с адвокат, тогава същият може да подаде молба към съотвеният съд за поемане на извънсъдебните разходи. За целта следва да бъде попълнен съответният формуляр, към който трябва да бъдат приложени изисканите документи. Това може да бъде извършено и от кантората, към която сте се обърнали.

 1. Prozesskostenhilfe (поемане на съдебни разходи)

Когато се стигне до съдебен процес, има възможност да се подаде молба за поемане на съдебните разходи. Разбира се, за получаване на такива помощи има определени предпоставки. Такива са например:

 • когато ответникът не може да поеме разходите по делото
 • делото няма изгледи за успех
 • когато разходите няма да бъдат поети от правната застраховка

Когато горепосочените предпоставки са изпълнени, тогава имате право да подадете молба за поемане на съдебни разходи.

Нашият опит с такъв вид призовки

Радваме се, че имаме възможността да Ви уведомим, че нашият опит с призовки за нелегално сваляне или споделяне на файлове на нелегалния пазар, показва, че казусът бива бързо довеждан до един сигурен правен резултат и не се е налагало на нашите клиенти да заплащат.

Българският адвокат в Мюнхен, Германия – адв. Анна Бамбалска ще се радва да Ви помогне за правилната реакция при получаването на такава призовка.

Автори: Вероника Тодорова и адв. Анна Тюнис-Бамбалска

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.