UG като търговско дружество в Германия – какво представлява?

UG като търговско дружество в Германия – какво представлява?

Съдържание:

Още с въвеждането си през 2008 г. UG е привлекателна алтернатива за предприемачи, които разполагат с малък начален капитал и искат да се възползват от ограничението на отговорността. В този текст ще разгледаме основните характеристики на дружеството.

UG – сравнение с други форми на сдружаване

UG е съкращението за „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“. Като всяко търговско дружество то се учредява с устав и е юридическо лице, притежава собствено имущество, може да наследява и да съди от свое име. Акционерите на UG отговарят само с имуществото на компанията и не носят отговорност с личното си имущество за задълженията на дружеството подобно на другите капиталови търговски дружества като ООД и АД. Но за разлика от ООД при учредяването вместо 25 000 евро се изисква само едно евро. Поради това UG често се нарича още Мини-ООД или 1-Евро-ООД

Особености на UG

Немското дружество с ограничена отговорност е създадено по подобие на английското Ltd., което също се създава със сравнително ниски организационни усилия и минимален капитал от 1 паунд. Основаването на UG обикновено е по-бързо и много по-евтино, отколкото например основаването на GmbH, а до голяма степен предимствата му са сходни.

Разходи по учредяването

Въпреки, че UG често се нарича „1-Евро ООД“, учредяването всъщност струва повече. В допълнение към акционерния капитал трябва да се вземат предвид следните такси:

 • Разходи за консултации (учредителен експерт и данъчен консултант);
 • Нотариални такси;
 • Разходи за регистрация и вписване в търговския регистър;
 • Регистрация в регистъра за прозрачност;
 • Такси за регистрация на бизнес;

В допълнение могат да възникнат и допълнителни разходи в процеса на именуване – тези за запазване на домейн или за регистриране на търговска марка, ако това е необходимо.

Основен капитал и образуване на резерви в UG

Всеки акционер на UG трябва да внесе капиталова вноска от поне 1 евро в бизнес сметката. Вноски в натура не са възможни. Въпреки това, рискът от свръхзадлъжнялост на UG е толкова по-висок, колкото по-нисък е акционерният капитал. Затова и обикновено съдружниците внасят по-висок пъвоначален капитал – 500 до 1000 евро.

Като допълнителна защитна мярка срещу свръхзадлъжнялост законодателят е определил т.нар. задължение за натрупване. UG трябва да създава резерви всяка година, които възлизат на поне 25 процента от годишния излишък до достигане на 25 000 евро.

Ако искате да преобразувате вашето UG в GmbH на по-късен етап, трябва да увеличите капитала – това може да стане или чрез естествено натрупване на резерви в UG, или чрез целево увеличение на капитала.

Лична отговорност в UG

По правило акционерите на UG носят отговорност само с имуществото на дружеството. Това означава, че личното имущество на учредителите остава незасегнато. В определени случаи обаче акционерите могат да бъдат държани лично отговорни за задължения на дружеството, като това произтича от съдебната практика. Следните три причини могат да задействат пряката отговорност на съдружниците:

 • Недостатъчна имущество: основният капитал не може да гарантира икономическо съществуване;
 • Смесване на активи: В счетоводството частните и бизнес активите не са ясно разделени един от друг;
 • Намеса, която заплашва съществуването: акционер на UG оказва влияние върху компанията по такъв начин, че тя да стане неплатежоспособна, напр. чрез теглене на средства от фирмената сметка

Пряката отговорност се прилага само в изключителни случаи. Освен това трябва да се отбележи, че добавката „UG – haftungsbeschränkt – ограничена отговорност“ е включена в името на компанията, тъй като в противен случай партньорите ще трябва да носят отговорност с цялото си частно имущество.

Счетоводство и данъци

За UG се прилагат разпоредбите на Германския търговски кодекс (HGB). Това означава, че се използва двустранно счетоводство. Годишните финансови отчети също трябва да бъдат изготвени в края на финансовата година и да се публикуват в електронния Федерален вестник. Кои данни се разкриват зависи от това в кой от класовете е класифициран UG.

Както всяко друго корпоративно дружество, UG се облага, както следва:

 • Корпоративен данък: 15%
 • Данък, удържан при източника върху разпределението на печалбата между акционерите: 25%
 • Вложен данък/данък върху продажбите: 19% или 7%
 • Търговски данък: зависи от ставката на местния търговски данък
 • Данък върху доходите за всеки нает служител.

Преобразуване на UG в GmbH

Строго погледнато, UG не е отделна правна форма, а подвид на GmbH. Това означава, че Законът за GmbH (GmbHG) се прилага и за UG. Въпреки това UG се различава от традиционното GmbH както във финансов, така и в правен аспект. Веднага след като основният капитал и други капиталови резерви се увеличат до 25 000 евро, има възможност за преобразуване на UG в GmbH. Въпреки че това не е задължително, най-често това носи предимства за дружеството.

За кого е подходящо основаването на UG? UG е особено подходящ за предприемачи, които искат да се възползват от ограничението на отговорността, но разполагат с ограничен начален капитал. Ако организационните усилия, особено по отношение на счетоводството, са твърде големи, препоръчваме вместо това да създадете еднолично дружество.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.