Уволнение по време на изпитателния срок – прилага ли се защитата срещу уволнение?
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Уволнение по време на изпитателния срок – прилага ли се защитата срещу уволнение?

Съдържание:

Повечето работодатели държат на включването на изпитателен срок в трудовия договор, за да използват времето за преценка на възможностите на новоназначените служители. Според чл. 622, ал. 3 от Гражданския кодекс на Германия (BGB) изпитателният срок може да продължи максимум шест месеца и трябва да е конкретно уговорен между страните и включен в трудовия договор, за да е валиден.

Може ли работодателят да уволни служителя в изпитателния срок без причина?

На първо място трябва да се отбележи, че съгласно чл. 622, ал. 3 BGB, работодателите и служителите могат в изпитателния срок да използват по-кратък срок на предизвестие от две седмици, за да прекратят трудовия договор. Въпреки това, прекратяването дори по време на изпитателния срок не винаги поражда правно действие.

Все пак работодателят не трябва да обосновава пред служителя причините за прекратяването. Това е така, защото Законът за защита срещу уволнение често не се прилага по време на изпитателния срок. Прекратяването обаче може да бъде оспорено и по други причини.

Затова винаги препоръчваме да се извърши проверка на конкретното прекратяване и да се потърсят дори и формални грешки. Често в следните случаи се открива нарушение:

1. Трябва да се провери дали няма нарушение срещу Закона за равно третиране.

2. Ако служителката е бременна, в отпуск по майчинство или отпуск за отглеждане на дете, то тогава се прилага Законът за защита срещу уволнение. 

3. Ако прекратяването не е извършено писмено с оригинален подпис, без инициали или други съкращенията, то отново може да бъде оспорено.

4. Ако работническият съвет не е бил консултиран, уволнението в изпитателния срок може да бъде оспорено.

5. Ако в трудовия договор не е изрично уговорен изпитателен срок, то такъв не се прилага, а ако предизвестието за прекратяване е връчено след изтичането на уговорения изпитателен срок, то отново може да бъде оспорено.

6. Ако служителят се разболее по време на изпитателния срок, той ще продължи да получава нормалното си възнаграждение. Трудовото правоотношение обаче трябва е продължило поне 4 седмици. Ако това не е така, здравноосигурителната компания плаща болнични. В случай, че служителят бъде уволнен докато е болен в изпитателния срок, то отново е препоръчително да се провери дали прекратяването е законосъобразно.

Обикновено искът за защита срещу несправедливо уволнение има за цел възстановяване на служителя на работа. Но ако прекратяването е незаконосъобразно, може да се търси и обезщетение. Препоръчително е бързо да се заведе иск пред компетентния трудов съд. Ако не подадете иск за защита срещу уволнението в рамките на 3 седмици, възможността за защита се ограничава и остава отворена само в някои специфични случаи, например, ако служителят докаже, че е бил възпрепятстван в срока поради болест или друга причина.

Винаги проверявайте и споразуменията за прекратяване! По същите причини споразуменията за прекратяване не трябва да се подписват с лека ръка. Перспективата за добро обезщетение обикновено е много по-висока в контекста на иск за защита срещу несправедливо уволнение спрямо предложеното със споразумението.

Много служители, които са били уволнени, смятат, че не могат да постигнат нищо срещу бившия си работодател, но трудовото законодателство в Германия дава много широка защита на служителите, затова силно препоръчваме предприемане на действия срещу незаконосъобразното уволнение.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.