Данък Дарение – Вашите права в Германия
Pixabay

Данък Дарение – Вашите права в Германия

Съдържание:

И наследството и дарението подлежат на облагане с данъци, те се допълват един друг и затова се подчиняват на сходни правила, като по-долу ще бъдат разгледани тези за дарението.

Какво обхваща данък дарение?

Наследяването на имущество в Германия подлежи на облагане с данък. Законодателят третира получаването на дарения приживе като сходен случай на наследяването и с цел равнопоставеност и справедливост даренията също биват облагани с данък. Този данък обхваща следното:

 • Класически дарения на висока стойност;
 • Обогатяването на съпруг/а при споразумение за разпределяне на семейното имущество;
 • Обезщетение, което се получава при отказ от наследство;
 • Печалба, придобита от уреждане на задължение на дарителя;

Кога се дължи данъкът?

По правило данък наследство се дължи с настъпването на смъртта на наследодателя. За разлика от него, задължението за данък върху дарението възниква към момента на извършването на дарението. Към този момент се определя и неговата стойност и тази на данъка. По-нататъшни увеличения или намаления на стойността на дарението не оказват влияние.

Какво трябва да бъде съобразено при получаване на дарение?

След получаване на наследство или дарение е необходимо в рамките на три месеца да уведомите данъчната служба. Ако Вие дарявате имущество си или части от него на някого, задължението за уведомяване важи и за двамата. Уведомлението трябва да бъде писмено, няма специални изисквания за формата, но трябва да съдържа информация за:

 • Личните данни на дарителя (име, фамилия, идентификационен номер, професия, адрес);
 • Времето на извършването на дарението;
 • Състояние и цена на имуществото;
 • Причина за дарението;
 • Лични отношения на дарителя и получателя, например служебни отношения, роднинска връзка;
 • Имало ли е предходни дарения между Вас и описание;

Кога може да бъдете потърсени от данъчната служба?

Данъчната служба може да се свърже с Вас служебно, тогава когато стойността на дарението е висока и за него следва да се заплати данък. Тя има право да поиска от всяка страна подаването на декларация по образец, независимо дали полученото е облагаемо или не, като обикновено предоставя едномесечен срок за подаването ѝ.

Всяко дарение ли подлежи на облагане?

Не всяко дарение или наследство подлежи на облагане. Освободени от данък например са:

 • Дарения на домакински предмети и дрехи до 41.000 €, както и други движими вещи до 12.000 € между лица от данъчен клас I.
 • Дарения на домакински предмети, дрехи и други движими вещи на обща стойност до 12.000 € между лица от данъчен клас II и III.

И в двата случая това правило не важи за пари в брой, включително и чуждестранна валута, монети, скъпоценни камъни, благородни метали и перли.

 • Дарения на църковни и благотворителни цели, на политически партии и обществени организации;
 • Традиционни подаръци;
 • Дарения с цел издръжка или образование;
 • Произведения на изкуството, художествени колекции, научни колекции, библиотеки или архиви могат да бъдат частично или напълно освободени от данък при определени обстоятелства.
 • Дарения на родители, осиновители, баби и дядовци, когато полученото заедно с цялото имущество на получателя не надвишава 41.000 €, както и в други случаи.
 • Дарения до 20.000 € за лица, които са се грижили за дарителя безплатно или срещу недостатъчно заплащане;

Конкретни правила съществуват и относно даренията на семейното жилище, на наемния апартамент, на фирмено имущество и други. Например:

 • Не се дължи данък при дарението или наследяването на семейното жилище, намиращо се в страната или в друга държава членка на ЕС, между партньорите/съпрузите. Това правило не важи за т.нар. ваканционни имоти.
 • С особени предимства се ползва и придобиването на бизнес активи. Целта на облекчението е имуществото, което се е ползвало и служи на предприятието, да бъде запазено.

Разделение в данъчни класове?

Класификацията в данъчни класове относно даренията и наследствата е различна от разделението по класове спрямо приходите на лицата. Тук данъчния клас зависи от Вашето лично отношение към починалия или дарителя.

 • В данъчен клас I попадат съпруг/партньор, деца, внуци и правнуци, родители, баби и дядовци в случай на наследяване;
 • В данъчен клас II са родители, баби и дядовци в случай на дарение, братя и сестри и техните деца, тъстове и сватове, бивш съпруг/партньор;
 • В последния данъчен клас III се нареждат всички останали получатели.

Можете ли да приспаднете определени дългове?

При извършване на дарението можете да приспаднете определени дългове на получателя. Това е така нареченото смесено дарение. Често срещан случай е даряването на имот, който има определени тежести като получателят се задължава да изплати сам тези задължения.

Какъв е размерът на данъка върху дарението?

Данъчната ставка се определя в проценти и зависи от стойността на дарението и от данъчния клас на получателя. С нарастването на размера на дарението нараства и процентът на дължимия данък, който може да бъде в размер от 7 до 50 %. Освен това, всеки получател се ползва и от определен размер лична необлагаема сума. Например, необлагаемата стойност на съпруга/партньора е в размер на 500.000 €, тази на детето – 400.000 €, за получатели в данъчен клас III – 20.000 €. Когато размерът на дарението надхвърля необлагаемата стойност за конкретния случай, данъкът се изчислява върху остатъка.

За да не бъде заобикалян закона, да се избегне хипотезата, в която страните по дарението умишлено раздробяват стойността на дарението с цел заплащане на по-нисък данък, всички дарения получени от един и същ дарител в рамките на 10 години се изчисляват като едно цяло. Всяко дарение се изчислява със своята стойност към момента на извършването и последващи изменения в цената не се отчитат. В случай, че данъкът върху по-ранно дарение вече е бил начислен и платен, то данъчната служба го приспада от общата дължима сума.

Ако скоро сте получили дарение или наследство или Ви предстои да направите такова, Ви съветваме да се обърнете към Българският адвокат в Мюнхен, Германия – адв. Анна Бамбалска или данъчен консултант за  да получите професионална консултация за Вашия казус.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.