Какво е „Schufa“ и как мога да се защитя?
Pixabay

Какво е „Schufa“ и как мога да се защитя?

Съдържание:

Schufa или по-точно Schufa Holding AG е акционерно дружество в Германия, което има за предмет събиране и предоставяне на информация, свързана с платежоспособността и кредитна история на фирми и физически лица. По този начин се създава сигурност и прозрачност във взаимоотношенията между две страни, които желаят да започнат съвместен бизнес или са в процес на преговори.

Schufa има договори с банки, строителни взаимноспомагателни каси, застрахователи, фирми за каталожна търговия, лизингови дружества, търговски къщи и телекомуникационни фирми. Чрез помощта на Schufa кредитиращи фирми, но също и отделни лица (например наемодатели) получават сигурна информация за финансовото минало (кредитната история) на своят потенциален партньор и така своевременно могат да оценят по-добре кредитоспособността и платежоспособността му.

Как процедира Schufa?

Най-напред Schufa запаметява всички лични данни като актуален адрес, предишни адреси, фамилно и лично име, дата на раждане и пол. Към тези данни се включват освен това броят на откритите разплащателни сметки, съществуващи кредитни и лизингови договори, неизплатени задължения, както и ползвани договори за мобилни телефони и телекомуникационни услуги. Допълнително към тази информация се запаметяват свързани с нея данни, като например срок на кредитите, евентуални затруднения при плащането или прекратяване. Освен това Schufa регистрира и данни във връзка с мерки по принудително изпълнение, а именно даване на информация за притежаваното имущество (преди клетвената декларация), заповед за задържане под стража за принудително даване на информация за имуществeно състояние, откриване на производство по несъстоятелност срещу потребителите или регулярно производство по несъстоятелност, отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност поради липса на достатъчно имущество за покриване на разходите от масата на несъстоятелността.

  • Сведенията, които Schufa дава на своите договорни партньори, се разделят на сведения от категория А и категория Б.
  • Сведенията от категория Б съдържат само данни за това, дали съответното лице точно спазва договорните си задължения – например дали навреме изплаща вноските и изпълнява другите си задължения.
  • Сведенията от категория А са по-изчерпателни и съдържат информация за пълните задължения. Докато банките и лизинговите фирми например по правило са А договорни партньори, фирмите за каталожна търговия и доставчиците на телефонни услуги получават само сведения от категория Б.

В допълнение към конфиденциалните сведения за потенциалния кредитоискател, кредитодателите могат да получат и така наречения Schufa-бал или бал за платежоспособност. Той представлява процентна стойност от 1 до 100, която се определя чрез компютър и дава цялостна картина на финансите на дадено лице. Колкото е по-ниска баловата стойност, толкова е по-лоша кредитоспособността. Във всеки случай балът е една ориентировъчна стойност и е показател на статистическо сравнение с подобна група данни. Важни данни, като постоянна работа и висок доход не се вземат под внимание, защото Schufa няма право да събира данни за имущественото състояние и упражняваната професия.

Методът на образуването на бал е доста оспорван и е бил вече предмет на съдебен спор. Районният съд на град Хамбург (дело с вх. №: 9 C 168/01) осъди и забрани на Schufa да предоставя бал за платежоспособност на  търговец към своите договорни партньори. Разбира се, съдебното решение засяга само този конкретен случай. Който иска да предотврати предаването на лични балове от страна на Schufa, трябва сам да се защити и да се позове на съдебното решение.

Събраната от Schufa информация трябва да се унищожава след известен период от време. Например запитвания за откриване на банкова сметка трябва да се унищожава дванадесет месеца след запитването.

  • Данните за кредити остават запаметени до края на третата календарна година, след годината на пълното изплащане.
  • Данните за несъответстващо на договора реализиране на сделки се изтриват три години след цялостното  плащане.
  • Данни за разплащателни и кредитни сметки се изтриват веднага, след като сметката бъде закрита от клиента.
  • Данните от списъците на длъжниците на районните съдилища (даване на информация за имущество и др.) се изтриват след три години.

Ако пред Schufa се предостави доказателство, че даден районен съд е изтрил дадената информация, тогава данните в Schufa трябва се изтрият преждевременно.

От 01.07.2012 г. длъжниците-потребители могат да поискат новорегистрирани записи за неплатена фактура на стойност до 2 000 евро да бъдат незабавно изтрити в рамките на шест седмици, но само в случай, че сумата е платена и нейното погасяване е потвърдено от кредиторите. Който само закъснява с плащането на фактура, не може да се възползва от това предимство.

Негативен запис в Schufa може да се регистрира само, когато кредиторът е започнал  съдебно производство за отправяне на предупреждение. Негативният запис в Schufa има сериозни последствия: длъжниците не могат повече да получават кредит, EC карта, каталожна стока по фактура, срочен договор (например за мобилен телефон) и кредитна карта. Освен това могат да се появят затруднения, ако се търси ново жилище, защото много наемодатели изискват справка от Schufa.

Ако наличните данни в Schufa са грешни, трябва да бъде поискана поправка или заличаване  на неверните данни.

Важно е да се защитите, защото в противен случай може да се окажете рисков или неплатежоспособен клиент.

Често заличаването може да се извърши по извънсъдебен ред, тъй като в много случаи предаването на данните на Schufa се извършва при неспазване на законовите разпоредби. Съгласно предписанията на Федералния закон за защита на данните (§ 28a BDSG) данни могат да се препредават само ако засегнатото лице е предупредено, дадена му е възможност за изразяване на становище и то има възможност да обжалва претенциите на кредитора. Ако съществува спор, дали вземането (в посочения размер) съществува, не трябва да се предават данни на Schufa. Също е важно да се знае, че между предупреждението и предаването на данните, трябва да са минали най-малко четири седмици. Ако договорът или общите търговски условия на договора не съдържат указания за предаване на данни на Schufa (така наречена „Schufa-Klausel“), предаването е противозаконно.

Ако Schufa не може да провери в определен срок, дали данните са верни или грешни, те се блокират до изясняване на случая.

Препоръчително е успоредно с това да се изиска поправка на данните от съответния договорен партньор на Schufa (например банка), защото онзи, който е предизвикал грешния запис, е задължен пред Schufa да го отмени и съответно носи отговорност за последствията от неверния запис. Във тази връзка заинтересованият има възможност да се обърне и към омбудсмана на Schufa – безплатно. За потребителите производството пред омбудсмана представлява арбитражна инстанция.

В заключение – важно е да се знае, че Schufa е важен информатор на нашите бизнес партньори и играе голяма роля при сключването на договори. Затова е препоръчително поне веднъж годишно всеки безплатно да контролира запаметените от Schufa данни, посредством така наречената собствена справка, както и своевременно да се вземат по-горе посочените мерки за корекция на неправилно предоставена или запаметена информация.

Български адвокат в Мюнхен, Германия

Обърнете се към българския адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска, които могат да Ви съдействат и разяснят въпростие относно Schufa, предлагайки съдействие, както на български, така и на немски език.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.