Koга не плащам данък наследство в Германия

Koга не плащам данък наследство в Германия

Съдържание:

Актуална съдебна практика в Германия 

На 28.02.2023 г. влезе в сила Решение от 23.11.2022 г., II R 37/19 на Федералния финансов съд на Германия. Според него недвижими имоти, намиращи се в Германия, могат да бъдат наследени без при получаването им да се дължи данък, ако наследникът е получил недвижимия имот чрез чуждестранно завещание. Единственото условие е завещателят и завет никът да са германци и двамата да живеят в чужбина. 

Поводът за това решение е следният казус: 

Починалата през 2013 г. наследодателка е живяла до смъртта си в Швейцария. Тя завещава имот в Мюнхен на своята племенница, живуща в САЩ. През 2014 г. наследството е изпълнено и племенницата е вписана в имотния регистър като собственик на имота, заради което данъчната служба изисква от нея да заплати данък наследство за получаването на недвижимия имот.

От своя страна тя оспорва, тъй като е на мнение, че поради местоживеенето си в чужбина и ограниченото си данъчно облагане в Германия не дължи данък върху наследството.

Решението: Завещанието не подлежи на облагане с данък наследство

Федералният финансов съд потвърди тази позиция. Ако завещател, живеещ в чужбина, завещава имущество, намиращо се в Германия, на лице, което също живее в чужбина, чуждестранният наследник не дължи данък върху наследството в Германия.

За разлика от германските граждани и лицата с местоживеене или постоянно пребиваване в Германия, чуждестранните наследници или заветници подлежат на ограничено данъчно облагане. Те дължат данък само за придобиване на собственост върху законово определени активи, които обикновено включват недвижими имоти в страната.

В случай обаче, че получат недвижим имот по силата на завещание, той остава необлагаем по изключение. Причината за това е, че в случай на завещание, заветникът не придобива самия имот, а само претенция за прехвърляне на собствеността върху този имот. Прехвърлянето на собствеността трябва да се извърши впоследствие и да бъде нотариално заверено.

Ситуацията е различна, ако чуждестранните наследници получат местно недвижимо имущество като част от наследяването по закон, тъй като тогава собствеността върху имота преминава директно към чуждестранните наследници при смъртта на чуждестранния наследодател. В този случай се прилага германското данъчно облагане върху наследството. 

Наследяването по завещание като правен модел

След потвърждението от Федералния финансов съд практиката може да използва необлагаемото придобиване на местни недвижими имоти чрез чуждестранни завещания като правен модел. Въпреки това, от 2015 г. с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 650/2012относно наследяването, се препоръчва повишено внимание в случай на трансгранично наследяване: В някои държави от ЕС, например Полша, завещанието има пряко действие. Това означава, че заветникът наследява пряко собствеността върху местния недвижим имот. В такъв случай придобиването на недвижим имот без облагането му с данък не е възможно. 

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.