Minijob в Германия
Pixabay

Minijob в Германия

Съдържание:

Много често бива задаван въпросът на адв. Анна Бамбалска, какво представлява т.нар. миниработа (Minijob) в Германия. С какви специфики се характеризира този тип заетост и какви права и задължения имат тези работници?

1. Какво означава Мinijob?

Миниработата е една особена форма на заетост, която се характеризира с по-ниски доходи или времево ограничение. Тя е регламентирана в Книга IV от Социалния кодекс на Германия (SGB IV) и бива два вида:

  • 450-Euro-Minijob, при която има максимална горна граница на заплащането. Заплащането при този вид работа не може да надвишава 450 евро на месец. В този случай няма ограничение на седмичното или месечното работно време. Но тъй като за всички работници, включително и за тези работещи Minijob, важи законоустановената минимална работна заплата от 8.83 евро на час според § 1, (2) MiLoG (Закона за минималната работна заплата), то работата може да достигне до максимум 52,5 часа на месец.

Важно! Moжете да бъдете назначени на Minijob на няколко места. 

Таванът от заплащането от 450 евро на месец трябва да се спазва и тогава, когато едно лице се е ангажирало с повече от една миниработа. Т.е. сумата от заплатите му на различните места не трябва да надвишава 450 евро.

Краткосрочна Миниработа, при която работата е с фиксиран максимален срок.  Важното тук е, че служителите могат да работят не повече от 3 месеца или общо 70 работни дни в рамките на една календарна година. Размера на заплащането тук няма значение. Българският адвокат в Германия – адв. Анна Тюнис-Бамбалска подчертава, че тези разпоредби са валидни до 31.12.2018 г. От януари 2019 г. ще важи ограничението от 2 месеца или 50 работни дни в една календарна година.

2. Какви трудови права имат?

Няма основание работещите Minijob да бъдат третирани като „втора класа“. Законово те имат същите права като работещите на пълно работно време и затова за тях също се отнасят многобройните защитни разпоредби на немското трудово право. А именно, валидни са всички законови разпоредби за отпуск, майчинство, обезщетения за болест, закрила при уволнение, пенсиониране и други. Особеностите при тях са свързани с работното време, заплащането, социалното и данъчното им положение.

Предмет на консултации от адв. Бамбалска е често задаваният въпрос относно правото на отпуск  по време на миниработата. Отказът на отпуск от страна на работодателя е неправомерен, защото тези служители също имат право на платен отпуск, но с една особеност. Правото на отпуск за работниците възлиза на 24 работни дни според § 3 BUrlG (Федералния закон за отпуските). Но този размер е предвиден при 6 дневна работна седмица, затова работещите Minijob имат право на пропорционален размер отпуск спрямо това, колко работни дни имат в седмицата. Например, при 2 работни дни им се полагат 8 дни отпуск.

3. Може ли основната работа да се съчетае с Minijob?

Често на миниработата се гледа като допълнителен доход и затова се работи паралелно с дейността по основното трудово правоотношение. Адвокат Бамбалска изрично подчертава, че работодателите могат да забранят тази практика, само и единственно когато служителят например работи за конкуренцията или допълнителната работа се отразява негативно върху основната. Негативното отношение или застрашаване на основната дейност, трябва първо да бъде доказана от работодателя. Въз основа на това се приема, че служителят има право на Minijob, до доказване на затруднение или ощетяване на главния работодател.

4. Как седи въпросът с удръжките и данъците?

И тук Minijob показва своята специфика. Работодателят е този, който поема заплащането на социалните осигуровки и данъците, а работникът по правило няма тези задължения. Работодателят трябва да плати за своите служители освен заплатата им и фиксиранa сума, която може да достигне максимум 31,29 %, като се разпределя в пенсионна и здравна осигуровка, данъци, вноски за боледуване, бременност и майчинство, злополука и несъстоятелност. Важно! Ако работникът има частна здравна осигуровка или се осигуряваизвън Германия, тази вноска за работодателя отпада. Например, при работници по границите, които се осигуряват в чужбина, но работят в Германия.

5. Каква особеност има при пенсионното осигуряване?

Работещите миниработа по правило имат задължение да плащат определена малка част от вноската си за пенсионно осигуряване – 3,6 %. Това им носи пълната защита и предимства от законовото пенсионно осигуряване. Но докато работодателят не може да се освободи от своето задължение за плащане, то работниците имат право да бъдат освободени

от заплащането на техния принос при поискване. Служителят трябва само да уведоми писмено работодателя си, за да бъде освободен.

Преди служителите да поискат освобождаване от своята част, трябва да са наясно с конкретните последици, които това би имало за тяхното социално осигуряване. Затова консултацията с опитен адвокат в областта на трудовото право би била от полза. Българският адвокат в Германия, г-жа Анна Тюнис-Бамбалска е насреща да Ви посъветва.

6. Какво се случва ако заплащането надвиши 450 евро?

В този случай се навлиза в т.нар. Gleit-зона и Midijob, регламентирана в § 20, (2) SGB IV. Midijob е налице, когато работникът получава заплащане между 450,01 и 850 Евро на месец. В тази зона служителите вече са задължени да заплащат социални осигуровки, като те се увеличават пропорционално на приходите до достигането на пълния размер на вноските при заплата от 850 евро. Например, работник със заплата от 500 евро следва да плати по-ниска вноска от този със заплата от 800 евро, но и двамата ще се ползват изцяло от преимуществата на социалното осигуряване.

Предимството в тази зона е, че работниците имат пълна социална защита и цялата гама от социални осигуровки, а може вноските да са сравнително по-ниски.

7. Каква е разликата между Minijob в търговския и домакинския сектор?

Minijob е силно разпространена и в частните домакинства. Тук става въпрос за дейности, свързани с домакинството, като почистване, пазаруване, градинарство, гледане на животни, деца, болни или възрастни хора.

Разликата с миниработата в търговския сектор е изгодата за домакинствата. Тези работодатели плащат по-ниски вноски за своите работници и имат данъчни облекчения, а за служителя отново важат предимствата на социалните осигуровки.

Работещите лица могат да се захванат едновременно с работа и в търговския и в домакинския сектор, като отново важи правилото общите доходи да не надвишават 450 евро месечно, за да се счита за миниработа.

Българският адвокат в Мюнхен, Германия – адв. Анна Бамбалска има богат опит в немското и българското трудово право и могат да Ви посъветват и насочат с какво трябва да внимавате при избора Ви на работа, както и да Ви съдействат при възникнали трудовоправни проблеми.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.