Връщане от хоумофис в офиса след Covid-19. Какво може да изисква работодателят?

Връщане от хоумофис в офиса след Covid-19. Какво може да изисква работодателят?

Съдържание:

По време на кризата с коронавируса много служители бяха насочени да работят от вкъщи. И въпреки че повечето ограничения в Германия вече са отменени, все още обстановката е динамична, а безопасността на служителите трябва да бъде приоритет. Но с разхлабването на ограниченията на дневен ред седят въпросите кога и при какви условия работещите да се завърнат на място в офиса и какви предпазни мерки трябва да се предприемат?

Може ли работодателят да принуди служителите да се върнат на работа в офиса?

Разбира се това зависи от естеството на работата и какви са договорените условия за хоумофиса. По правило работодателят не може едностранно да разпореди както хоумофис така и неговото прекратяване, ако е имало такава договореност със служителя. Във всички случаи работодателят трябва да се съобрази с правилата, условията и сроковете в индивидуалните споразумения с всеки служител. Очаква се за в бъдеще освен фирмените споразумения за хоумофиса, той да бъде регламентиран по-подробно от законодателя, за да има ясни правила за защитата на работниците и да се избегне произволната му употреба, която може да заплашва нормалното протичане на дейността на предприятията.

За всички ли важи връщането в офиса или има разлика за рисковите групи?

Немското законодателство предвижда задължение на работодателя да осигурява особена закрила и грижа за по-уязвимите служители и да предприеме специални предпазни мерки при необходимост. Освен основното задължение да полагат грижа към служителите и да осигуряват безопасни условия на труд, работодателите трябва и в интерес на дейността си да избягват всякакъв риск от заразяване, било то Covid-19 или друга болест. Но тъй като предприятията, дейностите и условията на труд могат да се различават съществено, то няма универсално решение за безопасността на работното място. Затова работодателите трябва донякъде сами да разработят концепция за защита на своите служители по време на работа.

Какви права има Съветът на работниците при връщането на служителите от хоумофис във фирмения офис?

Ако работодателят иска служителите да се върнат в офиса на фирмата, той трябва да вземе предвид правото на Съвета на работниците да участва във вземането на това решение, както и фирмените споразумения относно хоумофиса, ако такива са били сключени със служителите.

Съветът на работниците има право да участва във вземането на решения, свързани с работно време, защита на здравето, промяна в дейността, промяна във фирмената организация, преместване на друга работа и др. В това число влизат и решенията свързани с хоумофиса. Затова работодателят може да разпореди връщането на служителите във физическия офис на предприятието само след съгласуване със Съвета на работниците.

Счита ли се за „преместване“ изискването на работодателя служителят да се върне в офиса?

Съгласно § 95 Betriebsverfassungsgesetz „преместването“ е възлагане на работа в различна област, която има вероятност да продължи повече от един месец, или е свързана със значителна промяна на обстоятелствата, при които се осъществява работата. Също така § 99 BetrVG предвижда, че приемането на индивидуални мерки спрямо персонала като назначаване, групиране, прегрупиране и преместване се прави със съгласието на Съвета на работниците. Работата от вкъщи се различава като организация, среда и режим на работа от тази в офиса. При връщане от хоумофиса условията на труд за служителите се променят значително, затова промяната е сравнима с преместване, може дори да бъде сравнено с прехвърляне на служител от един клон в друг. Съветът на работниците трябва да даде съгласието си за връщането в офиса, ако хоумофисът е продължил повече от месец, или работодателят може да поиска трудовият съд да замести съгласието. (§ 99 Abs. 4 BetrVG)

Може ли работодателят във връзка с коронавируса да намали броя на бюрата и да разпореди служителите да работят редувайки фирмения офис с хоумофис?

Работодателят не може самоволно да съкращава работните места в предприятието си, без консултация със Съвета на работниците. Хоумофисът винаги трябва да бъде доброволен, а работното място във фирмата трябва да бъде запазено. А за служителите, които работят заедно в офиса, работодателят трябва да гарантира безопасността и ниския риск от заразяване.

Основните промени във фирмената организация трябва да се извършват с участието на Съвета на работниците. Това важи и за всички мерки, свързани с безопасността и защитата от заразяване, особено ако се предвижда намаляване на работните места. При това работодателят трябва да спазва приетите в страната хигиенни мерки, например минимално разстояние между служителите, слагане на защитни прегради при необходимост, осигуряване на защитни маски, дезинфектанти и други. Най-добре е всички мерки, приети от работодателя да бъдат съгласувани със Съвета на работниците и оформени като споразумение помежду им. За особено рискови групи служители може да е необходимо работодателят и Съветът на работниците да предвидят специални правила и с оглед защитата на здравето им те да продължат да работят от вкъщи дори и когато работодателят е разпоредил по-голямата част от работниците да се върнат в офиса. Също така подобни мерки могат да се окажат необходими и в случаите, когато служителите не могат да се върнат в офиса поради необходимост да се грижат за децата си заради затворени училища и детски градини.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.