Свидетелство за съдимост – кога лицата се водят осъждани?

Свидетелство за съдимост – кога лицата се водят осъждани?

Съдържание:

Осъдителна присъда в наказателно производство често има последствия, които надхвърлят самата присъда. Защото дори наказанието вече да е изтърпяно, наличието на предишно осъждане може да представлява пречка и в други социални сфери, както и да повлияе върху вида и размера на наложеното наказание при последващо осъждане. Дори и да не се стигне до това, много работодатели изискват при назначаване така нареченото полицейско свидетелство за съдимост, което съдържа информация за предходни осъждания. Това, което много от засегнатите лица не знаят е, че не всички осъждания присъстват в свидетелството и въпреки криминалното си досие, те могат да бъдат считани за неосъждани.

  1. Каква е разликата между Федералния централен регистър и свидетелството за съдимост, издадено от полицията?
  2. Каква информация съдържа свидетелството за съдимост?
  3. Изтриване на записите.
  4. Право на информация.

Каква е разликата между Федералния централен регистър и свидетелството за съдимост, издадено от полицията?

Федералният централен регистър е национална база данни и съдържа всички наказателни присъди, предупреждения, бележки за недееспособност, определени решения на административни органи и съдилища (например забрана за обучение на деца и младежи) и съдебни заключения относно наркотични зависимости. Вписването в него се извършва независимо от размера на наказанието и информацията не е публично достъпна. Полицейското свидетелство за съдимост от друга страна, е само извадка от Федералния централен регистър и в него не са включени всички записи от регистъра. (чл. 32 BZRG)

Предвижда ли се добавка към заплатата за работа в неделя?

В него са вписани предимно присъди с наказание лишаване от свобода над 3 месеца или глоби от 91 или повече дневни ставки. По-леките наказания не фигурират в свидетелството за съдимост. Осъжданията като непълнолетен под две години, които са били отложени с изпитателен срок и условни присъди, свързани със злоупотреба с наркотици също обикновено не се включват. Може да се каже, че по отношение на всички тези случаи лицето се счита за „неосъждано“.

Изтриване на записите.

Все пак вписванията във Федералния централен регистър не остават завинаги, а са свързани с изтичането на определени давностни срокове. След 5 години, например, се заличават осъждания на лишаване от свобода до три месеца или глобите в размер до 90 дневни ставки. Условните присъди с лишаване от свобода между три месеца и една година се заличават след 10 години, а всички останали записи след 15 години. Изключение правят осъжданията на лишаване от свобода над една година за определени престъпления срещу половата неприкосновеност, които се заличават след 20 години. При наличие на данни за такова осъждане на лицата може да бъде отказана работа с деца и младежи.

Дори преди заличаването им от Федералния централен регистър наложените наказания спират да фигурират в свидетелството за съдимост. За него важат значително по-кратки срокове: глоби и лишаване от свобода под 3 месеца обикновено се заличават след 3 години. Осъжданията на лишаване от свобода между 3 месеца и 1 година също се заличават след 3 години. Осъждане на лишаване от свобода над 1 година за определени сексуални престъпления се заличава от свидетелството за съдимост след 10 години. Всички останали записи след 5 години.

Право на информация.

Засегнатите лица могат да се възползват от правото си на информация от Федералната служба на правосъдието и да проверят подробностите от криминалното си досие. След подаване на молба от лицето, документите могат да бъдат прегледани в съответния районен съд. Ако информацията в свидетелството за съдимост е сгрешено, Ви съветваме да се обърнете към адвокат.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.