Възстановяване на ДДС на дипломатически лица в ЕС

Възстановяване на ДДС на дипломатически лица в ЕС

Съдържание:

Постоянните дипломатически мисии и професионалните консулски представителства могат при определени условия да се възползват от възстановяване на данъка върху добавената стойност, заплатен от тях при закупуване на стоки и услуги в страната, в която пребивават. За целта е предвидено специално производство по възстановяване на ДДС.

Защо се налага такова производство?

При пребиваването си в страната посолствата, консулствата и техните членове ползват стоки и услуги от немски предприятия на обявените от тях цени. Това обикновено са стоки, необходими за тяхната дейност – мебели, техника, офис оборудване и т.н. Данъкът върху добавената стойност на тези покупки може да бъде възстановен в последствие. Но директно освобождаване от него не е възможно. Освобождаването се извършва на принципа на реципрочност.

Какво означава реципрочност?

Този принцип има за цел да установи приложимия режим за възстановяване на ДДС на дипломатическите лица между две държави. Режимът трябва да е напълно съответстващ на този, който насрещната държава предоставя за дипломатическите представителства, консулства и представителствата на междуправителствените организации в чужбина и на членовете на техния персонал. Обхватът на реципрочността се определя по дипломатически път между съответното посолство и Министерство на външните работи.

Кой има право на възстановяване на ДДС?

Основание за производството по възстановяване на ДДС е Регламент на ЕС от 03.10.1988 (UStErstV), който е въведен в националното право на страните членки, включително и в Германия.

Съгласно него заявление за възстановяване на ДДС могат да подадат:

  • Чуждестранни постоянни дипломатически мисии и консулски представителства на държавите, с които Германия има споразумения за реципрочност;
  • Чуждестранни членове на мисиите и представителствата, които не са постоянно пребиваващи в Германия, отново при наличие на реципрочност.

Членовете на семействата на командированите лица нямат самостоятелно право да искат възстановяване на ДДС. Но фактурите, издадени на тяхно име, също се вземат под внимание в рамките на производството по възстановяване на оправомощените членове.

Подаване на молба?

За да бъде задействано производството по възстановяване на ДДС, трябва да подадете молба по образец. Заедно с нея се изпращат и оригиналните фактури, които трябва да отговарят на изискванията на данъчните закони. Молбата следва да включва всички фактури за период не по-малко от тримесечие. (§ 4 (2) UStErstV) Молбата следва да изпратите към Министерство на външните работи, след което то ще прецени дали Вие имате право да ползвате възстановяването на ДДС. В случай, че сте оправомощени, от там ще пренасочат молбата Ви заедно със своето становище към Федералната централна данъчна служба (Das BZSt). Тя е компетентният орган по процедурата и следва да провери предоставената от Вас информация и да вземе решение по заявлението.

В какъв срок се изпращат молбите?

Молбата трябва да изпратите най-късно до 31.12 на годината, следваща тази, в която са закупени стоките или ползвани услугите. Например молбата за възстановяване на ДДС за покупка, извършена през септември 2019 г., следва да изпратите най-късно до 31.12.2020 г.

Какви са предпоставките за възстановяване?

  • Стоките и услугите да са били необходими за извършването на служебна дейност на чуждестранната мисия (например телефонни услуги, електроенергия, охранителни услуги) или за личните нужди на нейните членове (хотелски услуги за настаняване).
  • Отделните фактури, заедно с ДДС-то, трябва да надвишават сумата от 100 Евро. Също така молителят трябва да докаже, че фактурата е платена. Това може да стане с извлечение от сметката, например. (§ 1 (1) 1 UStErstV)
  • Оправомощените дипломатически лица имат право в рамките на една календарна година да им бъдат възстановени максимум 1200 Евро. В тази сметка обаче не влиза възстановяването на ДДС при закупуване на автомобил. (§ 2 UStErstV) Възможно е някои споразумения за реципрочност между държавите да предвиждат друга максимална сума.
  • Възстановяването на ДДС при покупката на автомобил може да бъде разрешено ако колата бъде използвана от дипломатическото лице най-малко две години в Германия.
  • Не се допуска възстановяване за хранителни стоки, всякакъв вид напитки, и тютюневи изделия. (§ 3 UStErstV)

След като данъчната служба провери дали са налични всички предпоставки следва да получите информация дали се разрешава възстановяването на ДДС. Оригиналните фактури ще Ви бъдат върнати заедно с уведомлението.

Клиентите за мен

За всеки професионален юрист е от съществено значение да осигури не само правна експертиза, но и персонализирано внимание към нуждите на своите клиенти.

Всички отзиви
Благодаря на адв. Анна Тюнис-Бамбалска и нейните сътрудници за изключителната юридическа подкрепа в много труден за мен момент от работата ми в Германия. Благодаря за успеха, който адв. Бамбалска постигна по моя казус. Обръщайки се към нея бях възхитена от точността, отзивчивостта и професионализма. Получих и много помощ и разбиране и сътрудничество и от колектива й. А всички ние знаем колко е трудно да се намери подкрепа и разбиране в чужда държава, не знаейки закони и правила.
Благодаря на кантората за оказаната ми юридическа подкрепа. За професионализма и коректността на нашата сънародничка адв. Ана Бамбалска. За отзивчивостта на сътрудници като г-жа Силвия Георгиева. За отдадеността към работата на целия екип.
С настоящия коментар бих искала да изразя искрена благодарност към адвокат Бамбалска, както и към екипа от нейни сътрудници. Препоръчвам на всеки, който има нужда от съвет и професионална адвокатска помощ да се свърже с тях. Ще срещнете търпение, разбиране и лично отношение. Бъдете здрави и все така позитивни! Успех, в личен и професионален план.
Искам да изкажа благодарности към Адв.Анна Тюнис-Бамбалска! Тя е много добър професионалист и един прекрасен човек! Радвам се че е наш Адвокат и с професионализма си тя спечели делото ни. Благодаря от все сърце.
Препоръчвам Адв. Бамбалска, защото освен професионалист, е предимно човек. Спечелила ни е две дела, с коренно различна тематика в Германия. Благодарности . Не се замисляйте да се допитате до нея, защото има богат опит.
Професионализъм, експедитивност, отзивчивост, задълбоченост и коректност! Адв. Анна Тюнис – Бамбалска и нейният екип ми показаха как трябва да работи една адвокатска кантора.